تمام شعر های عاشقانه

تمام شعر های عاشقانه جهان شبیه تو هستند !

 تو اما پشت استعاره ای ایستاده ای که به ذهن هیچ شاعری نخواهد رسید . . .
 ::
 ::
 گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمیکند
 گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود
 و گاهی یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند !

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
فاطیما

بله واقعا همينطوره

الهه

واقعا زیبا بود مرسی شما هم دوست خوبی هستین@};-